03/24/16 – Shaman’s Harvest – A&R Music Bar – Columbus, OH